Het Duurzaam Bouwloket

Ruwe data omzetten in unieke inzichten met kaartlagen (GIS)

Onze diensten

GIS Kaartlagen

GIS staat voor Geografisch Informatiesysteem, dit zijn interactive kaartlagen welke over elkaar heen gelegd kunnen worden. Een GIS combineert beschikbare informatie en geografische punten. Hierdoor kunnen verschillende kaartlagen over elkaar heen gelegd worden en kun je oneindig combineren om tot geavanceerde inzichten komen. Dit helpt uiteindelijk bij het onderbouwen van beslissingen. 

GIS kaartlagen worden gebruikt in verschillende branches en informatiesystemen, zoals; CBS, Open Data, Gemeenten, Wetenschappers, Energieleveranciers, Installatiebedrijven etc.

Voor onze klant; Het Duurzaam Bouwloket, maakten we een GIS kaartlaag om meer inzicht te krijgen in welke wijken binnen een gemeenten de meeste warmtevraag produceren. Met andere woorden; in welke wijken moet nog het meest gebeuren om het te verduurzamen en uiteindelijk van het gas af te krijgen. In het klimaatakkoord staat namelijk dat alle woningen vanaf 2050 van het gas af moeten zijn. Met deze inzichten kunnen gemeenten beslissen welke wijk als eerste aangepakt kan worden en waar het meeste resultaat behaald kan worden.

Informatie en locatie combineren

MindPro functioneert binnen het GIS landschap als verbinding tussen de informatie en het GIS Kaartlaag systeem waarmee de organisatie werkt. Wij maken een technisch bestand op voor de kaartlaag welke in elke GIS Software gebruikt kan worden. Wanneer er een kaartlaag ontworpen wordt bekijken we allereerst welke informatie er beschikbaar is en (nog belangrijker) welke informatie er mist. Vervolgens verrijken we de data met de benodigde informatie en voegen we locatiepunten toe voor de kaartlaag.

Warmtevraag laag

Elke woning heeft warmte nodig, maar hoeveel? Dat is van heel veel factoren afhankelijk. Aspecten van de warmtevraag zijn bijvoorbeeld; het bouwjaar, genomen maatregelen tegen warmteverlies, oppervlaktes, gasverbruik of het type dak. Duurzaam Bouwloket verzamelt deze gegevens en berekent hiermee de warmtevraag per woning. Samen met het Duurzaam Bouwloket ontwikkelden we rekenkern waarmee deze warmtevraag per woning berekend kan worden. De warmtevraaginformatie combineren we vervolgens met CBS (Centraal Bureau Statistiek) en Open Data om de technische kaartlaag op te maken.

Het resultaat

Voor het klimaatakkoord en de gemeenten is het belangrijk dat er zo snel mogelijk resultaat geboekt wordt op het gebied van verduurzaming. Een zo laag mogelijk warmtevraag per woning helpt hierbij. Met een lagere warmtevraag kan een woning met minder gas verwarmd worden. De kaartlaag is daarom een uniek inzicht voor de gemeenten. Met de kaartlaag kan bijna op woningniveau bekeken worden welke woningen als eerst verduurzaamd moeten worden. Het resultaat is dat gemeenten in een bepaalde wijk een gerichte aanpakken organiseert om de warmtevraag te verminderen en hiermee hun doelen te behalen.